SOBEL | Ustanička 125-I Beograd-Šumice | 011/3087-507 , 3087-064

DistribucijaIzdvajamo

Triano LED lampe za hale

Februar 23, 2016

Javna mesta, rudnici, nezaštićen otvoren prostor i industrijske zone u kojima su svetiljke izložene jakim pritiscima vazduha ili vode, kao i ekstremnoj količini prašine, tipične su lokacije za upotrebu LED cevi serije 110. ....

LED svetiljke za montažu na sajlu

Februar 23, 2016

Sa karakteristikom od 132lm/W, ovo su veoma efikasne svetiljke, koje u odnosu na stare lampe štede i do 75% energije, a uz smanjenje snage uz fukciju održanja stalnog svetlosnog fluksa čak do 88%.…

Pametno automatizovano

Februar 23, 2016

Šta je KNX? Za šta može da se koristi? Kada ima smisla koristiti fieldbus? Ova i mnoga druga pitanja su odgovorena na 90 strana u Theben KNX brošuri, koja je sadržajna, precizna i dobro ilustrovana....

Industrija 4.0

Februar 23, 2016

Automatizacija industrijskih procesa sve više napreduje. Inovativne ideje i sve veća međusobna povezanost proizvodnih procesa dovodi industriju pred novi revolucionarni nivo industrijske strukture.…


“Vrhunska nemačka oprema na jednom mestu.”