HEM – SYSTEM BHF-IM


HEM-SYSTEM BHF-IM je komplet grejne mreze bez spojnice za spoljašnje grejanje

Hem grejne mreže sa jednostranim napajanjem predvidjeni su samo za otvorene prostore !!!!
Idealni su za raskravljivanje spoljašnjeg leda i snega, takodje se mogu polagati i u betonu za topljenje snega i leda.

Nominalni napon: 230 Volt
Diametar oko 7,50mm
Hladni kraj: 1 x 7,00 m
Max. temperatura na spoljnoj površini kabla 65C
Tolerancija otpornosti: -5%/+10%
Najmanji poluprečnik savijanja 6xdA
Toplo hladni prelaz: rešen bez spojnice bez kontakata
Izolacija: XLPE
Računata širina: oko 90cm
Isporučena širina: oko 80cm

Grejna mreža HEM -SISTEM za otvoren prostor 300 W/m2 / 230 V

Površina
m2
Proračunata sirina m dužina mreže m grejene performanse W porudžbeni broj
2,79 0,9 3,10 837 31800-837
3,56 0,9 3,95 1068 31800-1068
4,50 0,9 5,00 1350 31800-1350
5,49 0,9 6,10 1647 31800-1647
6,35 0,9 7,05 1905 31800-1905
8,10 0,9 9,00 2430 31800-2430

Grejna mreža HEM -SISTEM za otvoren prostor 400 W/m2 / 230 V

Površina
m2
Proračunata sirina m dužina mreže m grejene performanse W porudžbeni broj
2,10 0,9 2,33 837 31850-837
2,67 0,9 2,97 1068 31850-1068
3,38 0,9 3,75 1350 31850-1350
4,12 0,9 4,58 1647 31850-1647
4,76 0,9 5,29 1905 31850-1905
6,08 0,9 6,75 2430 31850-2430

 

Upišite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>