ThermTrace® RampTrace Super (TTRTS)


Samo regulišući paralelni grejni kablovi (trake)

Opis grejne trake (kabla)

 

  • Projektovan za rad u betonu
  • Samo-regulacija
  • Isecanje na odgovarajuću dužinu

Primena:
ThermTrace RampTrace Super je samo-regulišuća grejna traka (kabl) koja može da se koristi za zašti tu od smrzavanja platformi od betona kao što su parkirališta, ulazi u garaže, stepenice, strmi prilazi objektima, sportski
tereni i slično.

Funkcije:
Samo-regulišuće grejne trake se sastoje od 2 paralelna provodnka koji su oklopljeni poluprovodnim samo-reguli-šućim materijalom. Ovo znači da grejni kabl automatski odgovara na promene uslova okolne.Sa porastom temperature. pomoću molekularnih sila se širi sintetički materijal i smanjuje se veza izmađu karbonskih čestica smanjujući i opterećenje. Nasuprot tome kako pada temperatura, opterećenje raste pošto u skladu sa tim raste i veza izmađu karbonskih čestica. Prema tome snaga grejanja se menja u skladu sa temperaturom površine na koju se grejni kabal primenjuje. Samo-regulišuće grejne trake (kablovi) se neće pregrejati ili pregoreti čak i u slučajevima preklapanja.

Tehnički podaci:

Izlazna snaga: 65 W/m @0°C
Snaga izlaza u betonu: 90 W/m @0°C
Nominalni napon: 230V
Maksimalna temperatura izlaganja (neopterećen): 120°C
Minimalni radijus savijanja: 25mm
Minimalna instalaciona temperatura: -30°C
Dimenzije: 10.4×4.5mm

 

Starting temp 16A 20A 30A
+10 50m 64m
65 TTRTS -25 38m 52m 64m

 

Upišite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>