ThermTrace® Super (TTS)


Samo regulišući paralelni grejni kablovi (trake)

Opis grejne trake (kabla)

 

  • Samoregulisanje
  • 4 nivoa izlazne snage
  • Isecanje na odgovarajuću dužinu

 

Primena:
ThermTrace® X je samoregulišuća grejna traka (kabl) lake konstrukcije koja se može koristiti za zaštitu od smrzavanja ili nisko-temperaturno održavanje cevovoda i rezervoara.

Funkcije:
Samo-regulišuće grejne trake se sastoje od 2 paralelna provodnka koji su oklopljeni poluprovodnim samo-reguli-šućim materijalom. Ovo znači da grejni kabl automatski odgovara na promene uslova okolne.Sa porastom temperature. pomoću molekularnih sila se širi sintetički materijal i smanjuje se veza izmađu karbonskih čestica smanjujući i opterećenje. Nasuprot tome kako pada temperatura, opterećenje raste pošto u skladu sa tim raste i veza izmađu karbonskih čestica. Prema tome snaga grejanja se menja u skladu sa temperaturom površine na koju se grejni kabal primenjuje. Samo-regulišuće grejne trake (kablovi) se neće pregrejati ili pregoreti čak i u slučajevima preklapanja.

Tehnički podaci:

Maksimalna temperatura izlaganja(neopterećen): 200°C
Maksimalna radna temperatura (opterećen): 120°C
Stalna temperatura održavanja: 190°C max
Naizmenično temperaturno izlaganje :
(max. 1000 sati izlaganja )
240°C max
T-režim: T3
Nominalni napon: 230V
Minimalni radijus savijanja: 25mm
Minimalna instalaciona temperature: -30°C
Maksimalni otpor opleta: 18.2 Om/km

 

 

Ime Izlazna snaga na izolovanim metalnim cevima pri 10°C (W/m) Maksimalna dozvoljena temperatura ambijenta Opis opleta za uzemljenje Nominalne dimenzije
(mm)
Nominalna težina
kg/100m
opterećen
(°C)
neopterećen
(°C)
10TTS-2-B 10 120 200 kalajisani bakar 9.5 x 4.0 12
15TTS-2-BOT 10 120 200 kalajisani bakar 10.5 x 5.0 12
15TTS-2-B 15 120 200 kalajisani bakar 9.5 x 4.0 12
15TTS-2-BOT 15 120 200 kalajisani bakar 10.5 x 5.0 12
20TTS-2-B 20 120 200 kalajisani bakar 9.5 x 4.0 12
20TTS-2-BOT 20 120 200 kalajisani bakar 10.5 x 5.0 12
25TTS-2-B 25 120 200 kalajisani bakar 9.5 x 4.0 12
25TTS-2-BOT 25 120 200 kalajisani bakar 10.5 x 5.0 12
30TTS-2-B 30 120 200 kalajisani bakar 9.5 x 4.0 12
30TTS-2-BOT 30 120 200 kalajisani bakar 10.5 x 5.0 12

B: Oplet kalajisani bakar
BOT:Oplet i fluorpolimerni spoljni omotač
T-režim T3

Ime Izlazna snaga na izolovanim metalnim cevima pri 10°C (W/m) Maksimalna dozvoljena temperatura ambijenta Opis opleta za uzemljenje Nominalne dimenzije
(mm)
Nominalna težina
kg/100m
opterećen
(°C)
neopterećen
(°C)
45TTS-2-B 45 120 200 kalajisani bakar 9.5 x 4.0 12
45TTS-2-BOT 45 120 200 kalajisani bakar 10.5 x 5.0 12
60TTS-2-B 60 120 200 kalajisani bakar 9.5 x 4.0 12
60TTS-2-BOT 60 120 200 kalajisani bakar 10.5 x 5.0 12

B: Oplet kalajisani bakar
BOT:Oplet i fluorpolimerni spoljni omotač

Izlaganje TTS kabla sve do 200°C (max 1000 sati)

Ime Početna temperatura 16A 20A 30A 16A 20A 30A
10TTS +10 200 235 100 120
-25 175 235 89 120
15TTS +10 165 189 80 95
-25 117 152 189 56 75 95
20TTS +10 135 160 67 80
-25 100 130 160 50 65 80
25TTS +10 120 140 60 69
-25 88 120 140 44 59 69
30TTS +10 85 114 44 58
-25 69 92 114 35 45 58
45TTS +10 70 82 35 41
-25 49 66 82 24 33 41
60TTS +10 50 64 25 32
-25 38 52 64 20 25 32

Maksimalna preporučena dužina grejnog kola pri 230VAC uz korišćenje sklopka osigurača tip-C.

Upišite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>