ThermTrace® GutterHeat Lite (TTGH)


Samo regulišući paralelni grejni kablovi (trake)

Opis grejne trake (kabla)

 

  • Samoregulacija
  • Crni UV otporni TPE omotač
  • Isecanje na odgovarajuću dužinu

 

Primena:
TTGH je samoregulišuća grejna traka (kabl) koja se može koristiti za zaštitu od smrzavanja krovova i oluka.

Funkcije:
Samo-regulišuće grejne trake se sastoje od 2 paralelna provodnka koji su oklopljeni poluprovodnim samo-reguli-šućim materijalom. Ovo znači da grejni kabl automatski odgovara na promene uslova okolne.Sa porastom temperature. pomoću molekularnih sila se širi sintetički materijal i smanjuje se veza izmađu karbonskih čestica smanjujući i opterećenje. Nasuprot tome kako pada temperatura, opterećenje raste pošto u skladu sa tim raste i veza izmađu karbonskih čestica. Prema tome snaga grejanja se menja u skladu sa temperaturom površine na koju se grejni kabal primenjuje. Samoregulišuće grejne trake (kablovi) se neće pregrejati ili pregoreti čak i u slučajevima preklapanja.

Tehnički podaci:

Maksimalna temperatura izlaganja(neopterećen): 85°C
Maksimalna radna temperatura (opterećen): 65°C
Nominalni napon: 230V
Minimalni radijus savijanja: 25mm
Minimalna instalaciona temperature: -30°C
Maksimalni otpor opleta: 18.2 Om/km

 

Ime Izlazna snaga pri 230V
(W/m)
Okolina Maksimalna preporučena dužina grejnog kola Nominalne dimenzije
(mm)
TTGH-2-BO 25 10°C na cevi 88 m 11.5 x 5.5
TTGH-2-BO 28 0°C u vazduhu 77 m 11.5 x 5.5
TTGH-2-BO 55 u ledenoj vodi 35 m 11.5 x 5.5

BO: Oplet i termoplastični omotač

Upišite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>