ThermTrace® WaterHeat Super


Samo regulišući paralelni grejni kablovi (trake)

Opis grejne trake (kabla)

 

  • Samoregulacija
  • 20 W/m @ 60°C
  • Isecanje na odgovarajuću dužinu

 

Primena:
ThermTrace®WaterHeat je samo-regulišuća grejna traka (kabl) koja se može koristiti za održavanje temperature vodenih sistema.

Funkcije:
Samo-regulišuće grejne trake se sastoje od 2 paralelna provodnka koji su oklopljeni poluprovodnim samo-reguli-šućim materijalom. Ovo znači da grejni kabl automatski odgovara na promene uslova okolne.Sa porastom temperature. pomoću molekularnih sila se širi sintetički materijal i smanjuje se veza izmađu karbonskih čestica smanjujući i opterećenje. Nasuprot tome kako pada temperatura, opterećenje raste pošto u skladu sa tim raste i veza izmađu karbonskih čestica. Prema tome snaga grejanja se menja u skladu sa temperaturom površine na koju se grejni kabal primenjuje. Samoregulišuće grejne trake (kablovi) se neće pregrejati ili pregoreti čak i u slučajevima preklapanja.

Tehnički podaci:

Maksimalna temperatura izlaganja(neopterećen): 100°C
Maksimalna radna temperatura (opterećen): 80°C
Nominalni napon: 230V
(120V dostupno na zahtev)
Minimalni radijus savijanja: 25mm
Minimalna instalaciona temperature: -30°C
Maksimalni otpor opleta: 18.2 Om/km

Početna temperatura 10°C 230V 120V
16A 20A 30A 16A 20A 30A
33 TTWH 70 90 108 33 45 54

Maksimalne preporučene dužine grejnih kola pri korišćenju osigurača tipa C

Ime Izlazna snaga na izolovanim metalnim cevima pri 10°C Maksimalna dozvoljena temperatura ambijenta
opterećen
(120)
neopterećen
(200)
Opis opleta za uzemljenje Normalne dimenzije Nominalna težina kg/100m
33 TTWH-2-BO 33 80 100 Kalajisani bakar 11.5 x 5.5 12

BO: Oplet i plašt od termoplastike

Upišite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>