Uključivanje sistema za otapanje snega i leda iz oluka


Sam sistem za otapanje snega i leda iz olučnih sistema se zapravo sastoji iz dva dela. Prvo deo jesu sami električni grejni kablovi sa montažnim priborom koji se montiraju u same oluke. Drugi deo predstavlja sama regulacija tj. elementi za uključivanje celog sistema.

oluk regulacija1Uključivanje se može vršiti na tri načina:

  • ručno uključenje;
  • poluauromatsko uključenje;
  • automatsko uključenje.

Ručno uključenje predstavlja najjeftinije rešenje, ali i rešenje koje Vam pruža najmanji komfor. Ovaj podrazumeva prekidač koji vršite uključenje/isključenje sistema.

Kod poluautomatskog uključivanja komfor pri korišćenju je viši. U ovoj opciji ukljućivanja možete birati različite elemente kao što su vremenski relei, termostati, tajmeri… Svi ovi elementi mogu se čak i kombinovati međusobno, što omogućava veći komfor pri korišćenju.

oluk regulacija2Automatsko uključenje je opcija koja vam pruža najveći komfor pri korišćenju celog sistema. Ovaj način uključivanja se sastoji od digitalnog kontrolera i senora za vlagu i temperaturu. Senzor za detekciju vlage i temperature se montira u olučnu horizontalu i kablom povezuje sa kontrolerom kojise montira u komandnu tablu i u odnosu na zadate parametre tj. visinu procenta vlage i temperature vrši uključivanje i isključivanje sistema.