Opis montaže grejnih kablova za grejanje oluka


U nastavku dajemo opis montaža električnih grejnih kablova kao sistema protiv zaleđivanja tj. otapanja olučnih sistema.

Montaža električnih grejnih kablova se vrši polaganjem samog kabla u olučne vertikale i horizontale dvoliniski (kao odlazni i povratni vod), na ovaj način se obezbeđuje potrebna snaga za uspešno funkcionisanje sistema za otapanje. S obzirom da se za ovu namenu grejni kablovi izrađuju u snagama od 20w/m do 28W/m grejnog kabla, na ovaj naćin se obezbeđuje snaga od 40W/m do 56W/m oluka što je sasvim dovoljno za uspesnost grejnog sistema.

oluk montaza 2oluk montaza 1

Sama montaža počinje uzimanjem preciznih mera olučnog sistema, a zatim se pristupa ukrajanju tj. konfigurisanju grejnog kable po dobijenim merama za horizontalne, a pre svega vertikalne delove oluka.

 oluk montaza 3oluk montaza 4oluk montaza 5oluk montaza 6oluk montaza 7

Na kraju se vrši povezivanje na elektroinstalaciju kao i povezivanje na sistema za upravljanje, koji moze biti ručni, poluautomatski ili automatski.

oluk montaza 8oluk montaza 9oluk montaza 10

     

oluk montaza 11oluk montaza 12