Uključivanje sistema za otapanje snega i leda sa poljašnjih površina


Samsistem za otapanje snega i leda sa spoljnih površina se zapravo sastoji iz dva dela. Prvo deo jesu sami električni grejni kablovi sa montažnim priborom koji se montiraju u staze, stepeništa, rampe, kolotrage itd. Drugi deo predstavlja sama regulacija tj. elementi za uključivanje celog sistema.

Uključivanje se može vršiti na tri načina:

  • ručno uključenje;
  • poluauromatsko uključenje;
  • automatsko uključenje.

Ručno uključenje predstavlja najjeftinije rešenje, ali i rešenje koje Vam pruža najmanji komfor. Ovaj podrazumeva prekidač koji vršite uključenje/isključenje sistema.

Kod poluautomatskog uključivanja komfor pri korišćenju je viši. U ovoj opciji ukljućivanja možete birati različite elemente kao što su vremenski relei, termostati, tajmeri… Svi ovi elementi mogu se čak i kombinovati međusobno, što omogućava veći komfor pri korišćenju.

oluk regulacija1

Automatsko uključenje je opcija koja vam pruža najveći komfor pri korišćenju celog sistema. Ovaj način uključivanja se sastoji od digitalnog kontrolera i senora za vlagu i temperaturu. Senzor za detekciju vlage i temperature se montira u površinu sa koje se vrši otapanje i kablom povezuje sa kontrolerom kojise montira u komandnu tablu i u odnosu na zadate parametre tj. visinu procenta vlage i temperature vrši uključivanje i isključivanje sistema.

otapanje2

Pročitajte više: