Opis montaže u spoljne površine


U nastavku dajemo opis montaža električnih grejnih kablova u spoljne površine kao što su auto rampe, stepeništa, ulazne staze i ostale spolljne površine.

Montaža električnih grejnih kablova se vrši pre izrade bilokakvih izravnjavajućih košuljica ili završnih obloga. Pre početka montaže potrebno je očistiti podlogu, da bi se sa nje uklonili materijale koji bi prilokom montaže mogli izazvati oštećenje na grejnom kablu.

staze2staze1

Sama montaža počinje fiksiranjem montažnog pribora tj. nosača grejnih kablova.Postoje dve vrste montažnog pribora, metalna traka MT20 i plastična MS04 tj. MS03 u zavisnosti od tipa grejnog kabla koji se montira.

Metalna traka MT20se koristi kada su u pitanju betonske podloge, tada se traka tipluje za podlogu (najčešće se koristi kod montaža grejnih kablova u hladnjačama, otapanje snega sa spoljnih površina, itd…), i termo ili hidroizolacioni materijali tada se traka lepi za sam termo tj. hidroizolacioni materijal (stirodur, poliuretanpena, kondor, penetrat, itd…).

staze3staze4

Plastični montažni pribor se koristi prilokom montaže grejnih kablova na armaturne mreže (otapanje snega sa prilaznih rampi, kolotraga, itd…)

staze5staze6staze7

Po fiksiranju montažnog pribora vrši se montaža samog grejnog kabla u montažne trake. Gustina montiranja grejnog kabla predstavlja način kojim se kontroliše snaga po metru kvadratnom, kod zagrevanja spoljnih površina implementirana snaga iznosi 240W/.

staze8staze9staze10

staze11staze12

Kada su grejni kablovi montirani, vrši se merenje električnog otpora radi utvrđivanja ispravnosti i povezivanje na elektro instalaciju u razvodnim kutijama. Razvodne kutije mogu biti ugradne ili nadgradne, u zavisnosti od objekta na kome se izvode radovi.

  staze13staze14

Po vezivanju grejnih kablova na elektro instalaciju, vrši se montaža kontrolnih elemenata(termostata) ili kontrolne table, opet u zavisnosti od objekta ili tipa grejanja. Takođe se vrši podešavanje parametara na termostatu ili kontroleru.

  staze15staze16

Na kraju se vrši provera i testitanje kompletnog grejnog sistema.

Pročitajte više: