Uključivanje sistema za grejanje poda hladnjače


Način na koji se vrši uključivanje grejnog sistema u podu hladnjaće je automatizovan. To je komandna tabla sa svim potrebnim pasivnim i aktivnim elementima koji učestvuju u tom procesu.

     Aktivne elemente prestavljaju termostati koji pomuću sondi koje se nalaze instalirane u sam pod rashladne komore i u zavisnosti od zadatih parametara vrše tj. daju signal za uključenje/isključenje sistema. Termostati koji se koriste u ovu svrhu mogu biti analogni ili digitalni.

1TMTE077 7lq2002 AC1-27AC1-5