Opis montaže u pod hladnjače


U nastavku dajemo opis montaža električnih grejnih kablova u pod hladnjače, radi sprečavanja zsmrzavanja podloge..

Montaža električnih grejnih kablova se vrši pre izrade bilokakvih izravnjavajućih košuljica ili završnih obloga. Pre početka montaže potrebno je očistiti podlogu, da bi se sa nje uklonili materijale koji bi prilokom montaže mogli izazvati oštećenje na grejnom kablu.

Sama montaža počinje fiksiranjem montažnog pribora tj. nosača grejnih kablova. Montažni pribor koji se u ovu svrhu koristi su metalne traka MT20. Metalna traka MT20 se tipluje za podlogu, na celoj površini poda rashladne komore.

 hladnjace2hladnjace1

Po fiksiranju montažnog pribora vrši se montaža samog grejnog kabla u montažne trake. Gustina montiranja grejnog kabla predstavlja način kojim se kontroliše snaga po metru kvadratnom, kod zaštite od zamrzavanja podloge ispod poda hladnjače implementirana snaga iznosi 30W/.

hladnjace3 hladnjace6

hladnjace5 hladnjace4

Kada su grejni kablovi montirani, vrši se merenje električnog otpora radi utvrđivanja ispravnosti i povezivanje na elektro instalaciju u razvodnim kutijama. Razvodne kutije su najčešće kod ovakvih objekata nadgradne.

hladnjace7 hladnjace8

Po vezivanju grejnih kablova na elektro instalaciju, vrši se montaža kontrolnih elemenata(termostata) ili kontrolne table, opet u zavisnosti od objekta ili tipa grejanja. Takođe se vrši podešavanje parametara na termostatu ili kontroleru.

hladnjace9 hladnjace12 hladnjace11 hladnjace10

Na kraju se vrši provera i testitanje kompletnog grejnog sistema.