Uključivanje sistema za grejanje korenog sistema biljaka


Način na koji se vrši uključivanje grejnog sistema je automatizovan u smisli da uključenje vrše odgovarajući termostati koje se nalaze u komandnim tablama. Uključenje tj. isključenje sistema se radu u odnosu na podešenu tj. željenu temperaturu zemljišta. Termostati koji se koriste u ovu svrhu mogu biti analogni ili digitalni.

7lq2002

1TMTE077

AC1-5

AC1-27