Grejanje cevnih sistema


grejni kabl montiran na cevovodu

Grejanje cevi

Grejanje cevi i cevovoda se primenjuje kako u velikim industriskim procesima tako i u stambeno/poslovnim objektima. Cilj grejanja cevnih sistema je zadržati protočnost rarličitih fluida.

Neke od primena grejnih kablova za grejanje civi i cevovoda su sledeći:
Zaštitu cevi od zamrzavanja:

 • vodovodnih cevi
 • kanalizacionih cevi
 • sprinklera
 • hidrantskih mreža
 • cevi za odvođenje kondezovane pare u klimama i ventilacijama

Održavanje odgovarajuće temperatre fluida koji se prenosi putem cevi npr.:

 • nafta i naftni derivati
 • masti
 • ulja
 • lecitin…

Grejni kablovi montiraju se između cevi i izolacije. Neki od parametara za izračunavanje potrebna snage grejnog kabla su:

 • tražene temperature (zaštita od zamrzavanja, dogrevanje ili održavanje procesne temperature fluida),
 • dimenzije cevi,
 • materijala od kojeg je izrađena cev (PVC, metal…),
 • debljine izolacije, temperature (kako unutar cevi tako i minimalne temperature ambijenta) i
 • brzine vetra (ukoliko su cevi i cevovodi postavljeni na otvorenom).