Uključivanje sistema za grejanje cevnih sistema


Način na koji se vrši uključivanje grejnog sistema je automatizovan u smisli da uključenje vrše odgovarajući termostati koje se nalaze u komandnim tablama. Uključenje tj. isključenje sistema se radu u odnosu na podešenu tj. željenu temperaturu cevi. Termostati koji se koriste u ovu svrhu mogu biti analogni ili digitalni.

1TMTE0777lq2002AC1-5AC1-27