Opis montaže na cevnim sistemima


U nastavku se nalazi opis montaže grejnih kablova na cevne sisteme.